Je mag voortaan minder slim zijn om agent te worden

Niet-geslaagde kandidaten kunnen gedelibereerd worden.

Vandaag slaagt 90 procent van de leerlingen op de politieschool. Dat is veel. Om nog meer blauw de straat op te krijgen, kunnen leerlingen die niet overal minstens 12 op 20 halen, vanaf nu toch nog gedelibereerd worden door de politieschool en de top van de politie.

Volgens Vincent Houssain van de liberale politievakbond VSOA moet men kandidaten met een klein tekort niet langer te straffen. Daarmee geeft de politie blijk van een grote soepelheid tegenover zichzelf, iets wat men van die kant niet meteen verwacht.

Wie tot 1 oktober 2019 op een vak minder dan 12 op 20 behaalde, kan – met terugwerkende kracht – toch nog gedelibereerd worden en straks het verkeer gaan regelen in de stad.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem, wil men de lat gelijk leggen met hogescholen en universiteiten waar men ook niet afgerekend wordt op één uitschuiver.

Met die vergelijking legt de minister de lat misschien wel een beetje te hoog!

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More