Jan De Nul steekt 3 miljoen euro in Woluwedal

Uit een akte verleden op 22 mei 2021 bij de notaris blijkt dat de bv Woluwedal werd opgericht door PSR BROWNFIELD DEVELOPERS vertegenwoordigd door onder anderen Julie De Nul en ENVISAN vertegenwoordigd door de NV Jan De Nul.

De nieuwe bv kreeg 3 miljoen euro mee. Doel is de ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 mei 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

PSR Brownfield Developers NV (deel van Jan De Nul Group) is gespecialiseerd in de herontwikkeling van onderbenutte en verontreinigde sites, de zogenaamde ‘brownfields’. PSR staat voor Partner in Site Reconversion en hanteert een integrale aanpak waarbij ontwikkeling en sanering vanaf de aanvang optimaal en structureel op elkaar afgestemd worden. Zo kunnen jarenlang in onbruik geraakte (industrie)terreinen terug een positieve economische, ecologische en maatschappelijke rol gaan vervullen.

Envisan biedt zijn klanten steeds een totaaloplossing aan waarbij zowel met de economische als met de ecologische aspecten rekening wordt gehouden. Klanten uit de publieke en private sector wereldwijd vertrouwen op hun expertise en ervaring voor een antwoord op de meest complexe vragen.

Als milieuaannemer levert Envisan een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het milieu. Envisan werkt actief aan de duurzame ontwikkeling van brownfields, het saneren van verontreinigde industrieterreinen en woongebieden, het verwerken van uitgegraven gronden en het oplossen van milieuproblemen in havens, kanalen en waterlopen.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More