Jambon wil Vlaanderen op de kaart zetten inzake ruimtevaart

Om de positie van Vlaanderen in de toekomst te versterken op federaal en Europees niveau, is het volgens de Vlaamse regering nodig om een eigen flankerend beleid rond ruimtevaart uit te werken. In 2020 is daarvoor al een taskforce Ruimtevaart opgericht, die een analyse maakte van speerpuntactiviteiten inzake ruimtevaart. Dit resulteerde in een werkdocument ‘Vlaamse ruimtevaarteconomie’. In het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 werd de ambitie voor het domein ruimtevaart opgenomen.

Op basis van dit werkdocument keurt de Vlaamse regering nu het ‘Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie’ goed voor de periode 2021-2024, bestaande uit vijf luiken: een ondersteunend triple helix platform – Flanders Space; Focus op talent – toeleiding van onderzoekers naar ruimtevaartonderzoek; Focus op competitiviteit en ondernemerschap; Focus op internationale programma’s en Focus op wetenschapscommunicatie.

In 2026 zal het volledige impulsprogramma geëvalueerd worden op effectiviteit en efficiëntie.

De Vlaamse regering keurt tegelijk de herverdeling van begrotingsartikelen goed voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van het Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie.

Ze hecht ook haar goedkeuring aan de thematische oproepen voor de Frank De Winne-mandaten, waarmee jong talent een opportuniteit krijgt om een duurzame loopbaan in de Vlaamse ruimtevaartindustrie te starten en uit te bouwen en dat tegelijk het ruimtevaartonderzoek in Vlaanderen naar een hoger niveau helpt tillen. De Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid en innovatie Crevits (CD&V) zal zorgen voor de verdere uitvoering van dit beleidsplan.

Critici merken terloops op dat de Vlaamse overheid beter zou inzetten op kwaliteitsvol onderwijs met focus op wiskunde en wetenschappen.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More