Jambon pompt 2,35 miljoen euro in meteorologische dienst van Zuid-Afrika

De Vlaamse Regering, op voorstel van minister-president Jan Jambon, geeft een subsidie van 2,35 miljoen euro aan de South African Weather Service (SAWS) voor het project ‘An Integrated Climate-driven Multi-Hazard Early Warning System’.

SAWS is de meteorologische dienst van Zuid-Afrika en wil met het project in drie districten een ‘geïntegreerd vroegtijdig waarschuwingssysteem’ voor diverse klimaatgebonden weersrisico’s ontwikkelen en operationeel maken. Op die manier kunnen de gemeenschappen proactief reageren op noodweer en tijdig plannen ontwikkelen.

Klimaatverandering en de ermee gepaard gaande extreme weersomstandigheden zoals terugkerende droogteperiodes, overstromingen en cyclonen hebben volgens de Vlaamse overheid desastreuze gevolgen voor het milieu en de zeer kwetsbare plattelandsgebieden in Zuid-Afrika.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More