Iran voert voorbereidingshandelingen uit voor digitale sabotage volgens veiligheidsdiensten

Iran spant zich in om inlichtingen te vergaren over politieke besluitvorming in Europa. Dat stellen de Nederlandse veiligheidsdiensten in een recent rapport . Naast het vergaren van inlichtingen om de eigen positie te verbeteren, probeert Iran ook een positief beeld van het eigen land over te brengen.

Gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen zal Iran waarschijnlijk veel belang blijven hechten aan een goede informatiepositie ten aanzien van Europees beleid. Iran beschikt volgens de Nederlandse veiligheidsdiensten over zowel de intentie als de capaciteit om deze inlichtingenactiviteiten uit te voeren.

Iran voert tegelijk voorbereidingshandelingen uit voor digitale sabotage, met name in de olie- en gasindustrie, die een impact hebben of kunnen hebben op Europese en Nederlandse bedrijven. Deze voorbereidingshandelingen moeten vooral gezien worden in de context van de politieke en economische concurrentie met Saoedi-Arabië, waarbij de impact op Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder moet worden gezien als nevenschade.

Iran beschikt ten slotte over de cybermiddelen om bedrijven in de olie- en gasindustrie te kunnen saboteren. Dat aan de potentie ook intentie verbonden kan worden is eerder vastgesteld bij bedrijven uit andere landen, zoals Saudi-Aramco. Iraanse cyberactiviteiten richten zich verder tegen Nederlandse universiteiten met als doel het verkrijgen van intellectuele eigendommen. Dezelfde strategie past Iran eveneens in andere Europese landen toe.

Uit onderzoeken blijkt dat naast Iran ook landen als China en Rusland offensieve cyberprogramma’s hebben, gericht tegen westerse landen waaronder Nederland. De cybercapaciteit, -kennis en -expertise van China en Rusland is dermate groot, dat de slagingskans ook groot is dat ze ergens digitaal kunnen binnendringen. Deze slagingskans kan volgens de Nederlandse inlichtingendiensten met het nemen van tegenmaatregelen wel worden verkleind. Ook andere landen onderzoeken of zetten overigens hun cybercapaciteit in.

China zet vooral in op spionagecampagnes. Die campagnes zijn gericht op het verkrijgen van hoogwaardige kennis en technologie voor de eigen economische ontwikkeling en de ontwikkeling van de krijgsmacht. Hieruit volgt dat Nederlandse topsectoren, de Nederlandse defensie-industrie en Nederlandse wetenschappelijke en kennisinstellingen een hoog risico lopen op Chinese (digitale) spionage. Een gelijkaardige analyse kun je in België maken. Op onze universiteiten zijn Chinese spionnen actief als studenten.

Vanuit Rusland is er tot slot sprake van een voortdurende spionagedreiging via menselijke bronnen richting defensietoeleveranciers en andere bedrijven uit de Nederlandse hightechsector, die beschikken over unieke, hoogwaardige kennis over technologieën. Technologieën die naast civiele ook militaire toepassingen kunnen hebben. In december 2020 verstoorde de Nederlandse AIVD een groot spionagenetwerk van menselijke bronnen bij hightech bedrijven en een onderwijsinstelling. Dit netwerk werd gerund door een Russische inlichtingenofficier.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More