Interventiedienst politiezone Leuven zal planning eindelijk automatiseren

De interventiedienst van de politiezone Leuven bestaat uit 120 medewerkers. Het zijn deze medewerkers die worden ingepland in een ploegensysteem waarmee de politiezone Leuven 24u/24u en 7d/7d dringende politiehulp levert. In de regel zijn er dagelijks 4 vroege ploegen, 4 late ploegen en 4 nachtploegen.

Afhankelijk van het moment zijn er nog eens extra ploegen (donderdag, vrijdag, zaterdagnacht) of reserveploegen (overdag) aanwezig. De interventiedienst levert bovendien 24/7 een celwacht die verantwoordelijk is voor het cellencomplex en inspecteurs die de aangiftes aan het onthaal registreren. De interventiedienst levert ook personeel voor ordediensten (betogingen, koopzondag, Beleuvenissen). Kortom: het gepland krijgen van al deze medewerkers is een enorme puzzel en een huzarenstuk.

Er moet rekening worden gehouden met de statutaire bepalingen. Daarin staat bijvoorbeeld bepaald hoeveel weekenduren een personeelslid mag presteren of hoeveel uren er tussen twee shifts moeten zitten. Er moet bovendien rekening gehouden worden met verloven, ziektes, shiftwissels en onverwachte evenementen.

Er is een planningsdienst die deze planning al jaren manueel opmaakt. Wijzigingen in de planning hebben grote gevolgen en ook die moeten manueel worden verwerkt. In het verleden werd er volgens de politie en de stad Leuven al vruchteloos gezocht naar een softwaretool die het opmaken en bijhouden van deze planning kan automatiseren of vergemakkelijken en die rekening houdt met die statutaire bepalingen. Ondertussen is zo’n tool beschikbaar en hebben verschillende politiezones deze geïmplementeerd. Een geautomatiseerde link met het HR-systeem van de Federale Politie (GALOP) was een conditio sine qua non en die is ondertussen gerealiseerd.

De politiezone Leuven zou deze tool graag implementeren. Het gebruik ervan moet het opmaken van de planning significant vergemakkelijken. De tool zal automatisch een planning kunnen opmaken, rekening houdend met de statutaire bepalingen, met de eigenschappen van een bepaald personeelslid (rijbewijs, graad, brevetten). Het zal ook mogelijk zijn om shiften te wisselen tussen personeelsleden van zodra deze het zelf eens zijn, zonder tussenkomst van de planningsdienst.

Allicht zal het mogelijk zijn om, na de implementatie, de planningsdienst af te slanken en dat betekent dat er bij de interventiedienst zelf capaciteit bij kan komen. Als het project succesvol blijkt, is de kans groot dat het gebruik van de software zal worden uitgebreid naar andere diensten (wijk, ordediensten, fietsteam).

De eenmalige opzetkost wordt geraamd op 70.000 euro, inclusief btw. De jaarlijks kost voor het gebruik van de software is te ramen op 20.000 euro, inclusief btw. Dat bedrag kan telkens worden aangerekend op artikel 33000/123-13 van de gewone uitgavenbegroting 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More