Intersoc moet na groot verlies aankloppen bij Nationaal Hulpfonds

In het voorbije boekjaar afgesloten op 30 november 2020 heeft Intersoc ruim 9,7 miljoen euro verlies geleden. In het boekjaar daarvoor bedroeg het verlies al bijna 3,5 miljoen euro.

Door het verlies van het laatste boekjaar bedroeg het overgedragen verlies eind november vorig jaar al ruim 22 miljoen euro.

Op 8 februari van dit jaar werd een leningsovereenkomst ondertekend met het Nationaal Hulpfonds voor 8.000.000 euro, opvraagbaar in schijven. De eerste schijf van 5.000.000 euro werd uitgekeerd op dinsdag 09/02/21. De lening werd intrestvrij afgesloten voor een termijn tot 31/12/21 met kapitaalaflossing op het einde van de lening.

Na de afsluiting van de boekhouding van Intersoc op 30/11/21 zal worden bepaald welk deel van de lening wordt omgezet in een schenking ter vrijwaring van het eigen vermogen van Intersoc en dit voor een maximaal bedrag van 8.000.000 euro.

Al sinds 1949 organiseert Intersoc “gezonde bergluchtvakanties” voor leden van de Christelijke Mutualiteiten (CM). Aanvankelijk enkel voor kinderen en al snel volgen miljoenen Vlaamse en Waalse gezinnen hun voorbeeld. “Met de mutualiteit op reis”, is vandaag nog steeds een begrip. 


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More