Interministeriële conferentie ‘Migratie en Integratie’ opgericht

De ministerraad is vrijdag op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi akkoord gegaan met de oprichting van een interministeriële conferentie over Migratie en Integratie.

De bevoegdheden inburgering en integratie liggen als gevolg van de verschillende opeenvolgende staatshervormingen bij de deelstaten. Migratie en integratie zijn volgens de federale regering echter beleidsdomeinen bij uitstek waarin een regelmatige dialoog tussen beleidsverantwoordelijken nodig is. Vandaar de oprichting van een interministeriële conferentie ‘Migratie en Integratie’ die op regelmatige basis overleg zal plegen.

Dit overlegplatform zal er in theorie voor zorgen dat het beleid van de federale overheid en de deelstaten beter op elkaar afgestemd wordt en zou ook een efficiëntere organisatie tot gevolg moeten hebben. Het overleg moet ook een coherent migratie- en integratiebeleid over de beleidsniveaus heen creëren.

Dit dossier wordt op de agenda van het volgende overlegcomité geplaatst van de federale regering en de regeringen van de deelstaten. Voor Vlaanderen is minister Somers bevoegd voor inburgering.

De oprichting van deze conferentie is een goede zaak. Er zijn wel 2 potentiële problemen. Een eerste hinderpaal is dat de conferentie een zoveelste vrijblijvende praatbarak kan worden. Een tweede en meer fundamenteel probleem is dat net die deelstaten voor specifieke elementen van het beleid een andere visie hebben op inburgering en integratie waardoor de praktische uitvoering van dat overleg moeilijk wordt.


 

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More