Inlichtingendienst schetst somber beeld van 2021

In Nederland werd de ‘jaarplanbrief’ van de AIVD gepubliceerd. De AIVD is de tegenhanger van de Belgische VSSE.

In het document staat onder andere beschreven dat 2021 ook voor de AIVD een onvoorspelbaar jaar wordt. “De jihadistisch-terroristische dreiging blijft constant. Recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk passen in het huidige dreigingsbeeld. In 2021 zal de dreiging van aanslagen in het Westen voortduren, vanuit zowel Al Qaida en ISIS, als vanuit lokale netwerken en individuen.”

De COVID-19 pandemie heeft ontwikkelingen in sommige gevallen versneld of meer voor het voetlicht gebracht. “Zo is er sprake van een wereldwijd toegenomen digitale spionagedreiging richting de farmaceutische en medische industrie en onderzoekscentra die geneesmiddelen, antistoffen of vaccins ontwikkelen in relatie tot COVID-19.”

De AIVD signaleert een toenemende (perceptie van) instabiliteit, fragiliteit en onveiligheid op landen- en persoonsniveau, die van invloed kunnen zijn op de nationale veiligheid. Ook acht de dienst het voorstelbaar dat de ideologische strijd tussen democratische en autoritaire systemen toeneemt. Daarbij kunnen ook ongewenste beïnvloedingsactiviteiten worden ingezet. Tot slot kan een groeiende onvrede en sociale ongelijkheid, zowel tussen landen als binnen landen (waaronder in Nederland), leiden tot een bredere dreiging voor sociale cohesie, toenemende polarisatie, civiele onrust en groei naar extremisme.

De informatie van de AIVD is ook nuttig voor ons land. Een groot verschil met België is de grotere transparantie van en over deze dienst in vergelijking met ons land. De AIVD communiceert ook vaker en uitgebreider en deelt relevante informatie met de burgers.

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More