Infectiepreventie in Vlaamse WZC’s: het kan beter volgens doorlichting

De COVID-19 pandemie toonde aan dat er in de komende periode extra ingezet moet worden op infectiepreventie in collectieve woonvormen van ouderen om de veiligheid en de kwaliteit van zorg te garanderen.

Deze risicoanalyse zette zich ook voort in de handelingen van Zorginspectie. In overleg met het team infectieziektebestrijding en vaccinatie en het team kwaliteit en planning ouderenzorg binnen het agentschap Zorg en Gezondheid werd beslist om een toezichtsronde in de woonzorgcentra (WZC) te starten in juli 2020. Het rapport geeft de resultaten weer van de inspectieronde die plaats vond tussen juli en december 2020.

De toezichtsronde omvatte 540 WZC’s (66 % van de 824 woonzorgcentra, erkend in Vlaanderen), waar samen ongeveer 48.500 bewoners verbleven. Tijdens de inspectie werden directie, zorg- en onderhoudsmedewerkers bevraagd/geobserveerd (7.052), infrastructuur (onder andere 11.615 bewonerskamers) werd gecontroleerd, verschillende documenten en 2.629 zorgdossiers werden ingekeken. Zo werd onder andere nagegaan of iedereen wel zijn handen regelmatig wast.

De vaststellingen die Zorginspectie deed, zijn gemengd. Enerzijds is duidelijk zichtbaar dat op verschillende aspecten van infectiepreventie acties ondernomen zijn, die ook hun weerslag gevonden hebben in de praktijk. Anderzijds tonen de bevindingen ook dat acties met betrekking tot andere aspecten van infectiepreventie op zich laten wachten en er nog marge is voor verbetering.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More