Imamopleiding draait vierkant en kost burger veel geld

De Académie de Formation et de Recherches en Etudes Islamiques (AFOR) werd in april 2019 opgericht. Een van de oprichters is de ondervoorzitter van de Belgische Moslimexecutieve, Salah Echallaoui. Hij zal later ontslag nemen uit dat laatste orgaan.

De AFOR heeft initieel elf studenten ingeschreven voor het academiejaar 2020-2021 voor de officiële imamopleiding. Slechts vijf van hen konden hun inschrijving behouden. Sommigen hebben hun inschrijving moeten annuleren, terwijl anderen hun inschrijving door de universiteit hebben laten annuleren, omdat zij het inschrijvingsgeld niet op tijd konden betalen.

Momenteel zijn er dus nog vijf studenten ingeschreven aan de KULeuven voor het burgerlijk deel van de opleiding. Kamerlid Koen Metsu (N-VA) had hierover begin januari 2021 een vraag voor de minister van Justitie.

Van Quickenborne in de Commissie Justitie van De Kamer: “Volgens de informatie die de voorzitter van het Executief van de Moslims van België ons heeft meegedeeld, bevindt het opstellen van het programma voor het theologische luik – dus het andere luik – zich in de laatste fase.”

De vertraging zou volgens het Executief van de Moslims van België te maken hebben met drie elementen. “Ten eerste, de AFOR heeft tijd gestoken in het burgerlijke deel van de opleiding. Dat behelst het zoeken van universiteiten, het voeren van onderhandelingen en het ondertekenen van protocolakkoorden. De voortgang van een dergelijk ambitieus project is zeer gecompliceerd, terwijl de bestuurders van de AFOR vrijwilligers zijn die dat na hun werkuren doen.” Daarnaast was en is er de coronacrisis.

De voorzitter kon de minister niet zeggen wanneer de academische raad van het Executief van de Moslims van België het theologisch programma precies zal goedkeuren. De minister: “Ik blijf erop aandringen om hier snel duidelijkheid over te verschaffen. Mijn voorganger (Koen Geens) heeft in 2020 een budget van 192.000 euro toegekend aan de AFOR voor het burgerlijk deel van de opleiding. Voor het theologische deel van de opleiding voorzien wij in de begroting 2021 hetzelfde bedrag. Dit is minder dan het bedrag dat AFOR zelf vroeg. Beide bedragen kunnen worden aangewend voor twee academiejaren.”

“In juni 2022 zullen deze subsidies worden geëvalueerd. Indien deze middelen niet kunnen worden verantwoord, bijvoorbeeld door een te laag aantal studenten, zal een deel van de subsidie of de volledige subsidie moeten worden teruggestort.”

Van Quickenborne tot slot: “Het programma van het theologische deel van de opleiding houdt ook het eventueel voorzien van stages in, maar zoals gezegd moet dit programma op korte termijn worden gevalideerd door de academische raad van de moslimexecutieve. Daarna zal ik daarover meer informatie hebben.”


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More