ICT-platform van premier werd gehackt

Het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) is een onafhankelijk adviesorgaan ten behoeve van de federale regering. Het verstrekt adviezen en aanbevelingen aan de Ministerraad over de algemene werking van de federale overheidsdiensten.

Vrijdag werd het verslag 2020 besproken op de ministerraad. In dat verslag lezen we dat het Auditcomité in de voorbije periode zijn opdracht met blijvende betrokkenheid uitgevoerd heeft. De activiteiten waren onder meer gericht op de ondersteuning van de Federale Interne Auditdienst (FIA).

Een aantal belangrijke gebeurtenissen had wel een negatieve invloed op de activiteiten van FIA, het auditcomité en zijn secretariaat. De COVID-19 crisis uiteraard en ook ‘de hacking van het ICT-platform van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister’.

Meer details over de omvang en de gevolgen van deze hacking staan niet in het summiere rapport. Aangezien er geen tijdstip vermeld is over het zware incident, is het niet duidelijk onder welke premier de hacking plaatsvond.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More