Hong Kong verandert stilaan in een ‘warzone’

De veiligste stad van de wereld is veranderd in een hel.

Hong Kong behoort sinds 1997 bij China. Daarvoor was het een Britse kolonie die democratische vrijheden kende die haaks stonden op het communistische buurland China. Bij de overdracht naar China in 1997 maakten velen zich dan ook zorgen.  De ministaat was bang haar vrijheden te verliezen en China zou haar wil opleggen.

De afspraken die werden gemaakt om de democratische verworvenheden niet te schenden, werden vrij aardig gerespecteerd. Maar beetje bij beetje begon het grote China, Hong Kong aan banden te leggen. Die geleidelijke ommekeer veroorzaakte zo’n vijf maanden geleden de eerste protesten in Hong Kong. Ondertussen is de sfeer grimmig en lijkt een militaire tussenkomst eraan te komen. De eerste Chinese militairen zijn overigens al opgedoken in de straten, maar voorlopig helpen ze alleen nog maar met het ruimen van puin.

Op dit moment hebben zich een honderdtal actievoerders verschanst in de Polytechnische Universiteit van Hong Kong. Zij zijn volledig omsingeld door de ordestrijdkrachten. Die geven geen duimbreed toe en omsingelen het gebouw tot de actievoerders zich overgeven. Bij elke poging om het gebouw te verlaten, worden de actievoerders met traangas terug naar binnen gedreven. De toestand in de campus verslechtert met de dag en de omsingelde manifesten komen stilaan zonder eten te zitten.

De bestuurster van Hong Kong heeft laten weten dat de manifestanten die zich nog op de campus schuilhouden “geen andere optie hebben dan zich over te geven als ze een vreedzame oplossing willen.”

Ondertussen blijven de onlusten voortduren in de straten van Hong Kong. Van een vredige strijd is al een tijdje geen sprake meer. In laatste 24 uur zouden er 1.100 actievoerders zijn gearresteerd. 280 mensen hebben zich aangemeld bij de spoed. In diezelfde tijdsspanne zouden er 1.500 traangaspatronen en 1.391 rubberkogels zijn afgevuurd.

Een vreedzame oplossing lijkt hoe langer hoe moeilijker te worden en als straks het Chinese leger ingrijpt, onmogelijk!

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More