Het was prins Laurent zelf die smeergeldaffaire aan het licht bracht

Het verhaal over het smeergeld dat aan Jean-Claude Fontinoy zou zijn bezorgd door een medewerker van Aldo Vastapane  om prins Laurent te helpen begint steeds grotere vormen aan te nemen. Er komen ook steeds meer details vrij.

Volgens Paris-Match was het nota bene prins Laurent zelf die over het omkoopschandaal aan een bevriende magistraat vertelde. Die magistraat op rust is Jean-François Godbille. Hij heeft het proces verbaal opgesteld dat uiteindelijk bij procureur-generaal Christian De Valkeneer is beland.

Godbille is zelf geen onbesproken blad. Het Hof van Cassatie besliste immers eerder tot de buitenvervolgingstelling voor Godbille en prinses Léa, de weduwe van prins Alexander en de schoonzus van koning Albert II, in het Kazachgate-onderzoek. Begin 2017 onthulde de pers dat de advocaat-generaal bij het Brusselse hof van beroep, Jean-François Godbille, 25.000 euro had ontvangen van het liefdadigheidsfonds van prinses Léa. Dat gebeurde via de Brusselse scoutsgroep AFS, waarvan Godbille bestuurder was.

Waarom kwam het rapport van Godbille in Luik terecht voordat het in handen kwam van het parket van Brussel? Volgens de RTBF heeft Jean-Claude Fontinoy zijn woonplaats in de provincie Namen, dat onder de jurisdictie van het Hof van Beroep van Luik valt. Dat is een mogelijke verklaring.

Het is nu aan het parket van Brussel om dit dossier op te volgen. De informatie die door Godbille in oktober van vorig jaar werd verzameld kan aanleiding geven tot het openen van een nieuw onderzoek ten laste van Fontinoy, of worden toegevoegd aan de procedure die al in Namen loopt lastens van de vertrouweling van Didier Reynders. Ook Michel Claise zou de zaak kunnen opvolgen.

Bovendien is er nog een merkwaardige brief van 3 mei 2017 waarin de nauwe banden tussen de gepensioneerde zakenman Aldo Vastapane en Fontinoy erg zichtbaar worden. In deze brief die hij aan zijn ‘vriend’ Fontinoy stuurde met wie hij sprak, suggereert Aldo Vastapane sterk, zonder hem echter bij naam te noemen, dat Didier Reynders de oorzaak van de blokkade zou zijn en vraagt ​​hij zijn gesprekspartner om een ​​missie te leiden om een ​​arrangement te bekomen.

De essentie is dat het dus op initiatief van prins Laurent zelf was dat Godbille de klokkenluider ontmoette, een getuige die werd gepresenteerd als lid van de Vastapane-groep, dicht bij de grote baas. Artikel 29 van het wetboek van strafrechtelijk onderzoek verplichtte Godbille, in zijn hoedanigheid van ambtenaar, feiten onder de aandacht van de officier van justitie te brengen die in ieder geval een misdrijf of een strafbaar feit kunnen vormen. Dat was dus goed gespeeld van Laurent als het de bedoeling was Fontinoy en/of Vastapane in de problemen te brengen. Het toont overigens nog eens aan dat Vastapane niet de vader is van Laurent.

Advocaat Robert Wtterwulghe tot slot, onlangs overleden en Laurent’s raadsman in de GSDT-zaak beweerde “nog nooit zoveel eigenaardigheden te hebben gezien in mijn hele carrière”. Die advocaat was uitgenodigd in juni 2017 tijdens een vergadering door Vastapane en Fontinoy, de adviseur van minister Reynders. Het vond plaats in het Brusselse huis van Georges Forrest, de Belgische industrieel aan het hoofd van een Afrikaans mijnbouwimperium. Het verhaal wordt steeds groter en gedetailleerder.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More