Het rijk van de vrijheid is voor parlementslid Schiltz geen land van pasjes en doorvoerbewijzen

Het Europees Parlement heeft een ‘green certificate’ voorgesteld. Dat ligt nu op de tafel van de Europese Raad. Dat groen certificaat moet toelaten dat het verkeer binnen Europa kan gebeuren zonder belemmeringen. Dat certificaat zal je kunnen krijgen wanneer je ofwel een vaccin hebt gehad, ofwel aangetoond hebt dat je voldoende antilichamen hebt opgebouwd, ofwel een negatieve test hebt gehad.

Dat systeem is al erg genoeg. Nu willen Vlaanderen, Brussel en Wallonië dat coronacertificaat voor andere doeleinden gebruiken. Dat is onzinnig. 

Beke gisteren in het Vlaams parlement: “We hebben samen met de twee andere regio’s, Brussel en Wallonië, beslist dat Vlaanderen met het agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) het voortouw zal nemen om dat te ontwikkelen.” (Informatie Vlaanderen ondersteunt de overheden in Vlaanderen bij het in de markt zetten, digitaliseren en verbeteren van dienstverlening.)

Beke: “De vraag is of dit ook voor andere zaken kan dienen dan alleen maar voor het reisverkeer binnen Europa.”

Beke denkt aan een introductie half juni. “Dan is voor dat soort zaken de tijd wel gekomen. De vraag is dan waar het dan eventueel wel voor geldt. Daarover moeten we nadenken. Het kan dan inderdaad gaan over grootschalige manifestaties en activiteiten.”

Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) wil geen dergelijke coronapas. Het debat is in de eerste plaats juridisch. “Het is te zeggen: we moeten een aantal juridische adviezen afwachten. Maar het is natuurlijk ook een ethisch debat, en daar moeten wij bij uitstek als volksvertegenwoordigers onze rol in nemen, en het debat hier verder voeren.”

Het parlementslid is geen fan van de coronapas. Schiltz: “U (Beke) hebt terecht aangegeven dat er met uw pinksterplan fors wordt ingezet op een maximale vaccinatiegraad. Dat is ook de ambitie die het beleid moet hebben: om met die 70 of 80 procent naar groepsimmuniteit te gaan.”

“Op dat moment, wanneer ook aan een aantal voorwaarden is voldaan die u zelf naar voren hebt geschoven, lijkt zo’n paspoortattest, of hoe u het ook noemt, mij overbodig. Dan kom je toch op een punt dat de individuele keuzevrijheid de ander niet mag dwingen om met zo’n paspoort of met zo’n attest geconfronteerd te moeten worden.”

“En dus stel ik mij de vraag of op dat moment de collectieve bescherming niet moet zorgen voor de individuele vrijheid. Dat klinkt misschien raar voor een liberaal, maar ik geloof dat op dat moment, bij 70 of 80 procent vaccinatie, het toch voldoende moet zijn om niet te moeten grijpen naar een instrument zoals een corona-attest.”

Schiltz heeft niet alleen gelijk en verdient de volledige steun, en indien dit het standpunt is van de Open VLD in de Vlaamse regering, dan kan dit een breukpunt worden binnen die coalitie bestaande uit N-VA, CD&V en Open VLD. De andere coalitiepartners zijn wel voor het vrijheidsbeperkende coronapaspoort. 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More