Het Franse volk fluit Macron terug

Ingrijpende coronamaatregelen worden teruggeschroefd.

“In eerste instantie zal worden ingezet op controle en aanmoediging” klink het nu. Eerder wilde de Franse overheid een coronapas invoeren die alleen in donkere science fiction zijn gelijke kent. Alle Fransen én buitenlanders moesten een (digitale) coronapas – de zogeheten ‘pass sanitaire’ – bij zich te dragen, waarmee ze moeten bewijzen dat ze ofwel gevaccineerd zijn tegen Covid-19, ofwel recent een negatieve test hebben afgelegd, ofwel onlangs hersteld zijn van een besmetting om – bij wijze van spreken – een koffie te kunnen bestellen in een café.

Cafés en restauranst die niet controleren of hun cliënteel wel over de benodigde coronapas beschikt, zouden een boete van liefst 45.000 euro krijgen, mensen die zich niet aan de regels hielden zouden 10.000 euro boete moeten ophoesten.

Maar het volk kwam in opstand. Honderdduizenden mensen kwamen op straat en floten ‘dictator’ Macronterug. Ook de Raad van State had bezwaren: de hoogste rechtbank van het land beschouwde het wetsvoorstel als een inbreuk op de grondwettelijke vrijheden van mensen die zich om gezondheidsredenen niet kunnen laten vaccineren, en die zich dus bijzonder vaak zouden moeten laten testen om hun dagelijkse leven te leiden.

En dus komen er nieuwe richtlijnen en nieuwe boetes. Of het een overwinning van het volk is, valt te betwijfelen. De kans is groot dat de vorige boetes bewust waanzinnig hoog waren om op het eind van de rit met boetes over te blijven die nog altijd overdreven zwaar zijn. De voorziene boete voor bedrijven wordt verlaagd naar 1.500 euro, en voor individuen naar 1.000 euro.

Bovendien wordt er gezocht naar “een oplossing om tegemoet te komen aan de juridische bezwaren”. Als tussenoplossing zal de regering in eerste instantie dan ook inzetten op controles waarbij mensen gevraagd zal worden zich aan de nieuwe regels te houden, maar voorlopig zonder boetes.

Klinkt ‘voorlopig’ dan zoveel beter? Macron heeft ondanks alles, nu al een succes geboekt. Met de nieuwe maatregelen ging er een rilling doorheen de natie. Vorige week maakten liefst 3 miljoen mensen een afspraak voor vaccinatie.

Het Franse parlement zal vrijdag over het nieuwe wetsvoorstel stemmen.

 

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More