“Guinese volksstam waar ze geen onderbroeken dragen, staat verder dan sommige strekkingen binnen Open Vld”

El Kaouakibi weigert haar zitje van 6.000 euro in het parlement op te geven omdat de kiezer haar een mandaat heeft gegeven.

El Kaoukibi kiest voor de vlucht vooruit en stapt zelf uit Open Vld. Doch ze kan het niet laten om stevig na te trappen. Een brief aan de voorzitter van Open Vld, Egbert Lachaert, laat weinig over aan de verbeelding en is in geschreven in de taal van de aanval.

“De voorbije maanden is er een beeld van mij ontstaan waardoor de voorzitter niet anders kon dan een procedure te starten om mij uit de partij te zetten. Omdat de uitkomst van de procedure bij voorbaat vaststaat, verkies ik de eer aan mezelf te houden. Het heeft geen zin de pijn te rekken”, laat El Kaouakii weten via de pen van haar advocaat. “Gezien de berichten (…) neemt cliënte akte van het feit dat de beschreven liberale en rechtsstatelijke principes heden ten dage binnen uw partij slechts een marginaal belang vertonen.”

Maar het wordt nog mooier en plastischer. El Kaouakibi gaat zowaar de antropologische toer op. Zij verwijt Lachaert dat hij voorbarige conclusies trekt. “In dat verband kan ik u nog opmerken dat de Belgische situatie nog slechter scoort dan de toestand in sommige rimboes. Bronislaw Malinowski, antropoloog, heeft begin 20ste eeuw onderzoek verricht naar het strafrecht en sanctionering in primitieve maatschappijen. Hij heeft daarbij een stam ontdekt, de Trobrianders in het noordoosten van Nieuw-Guinea, waarbij hij vaststelde dat het opperhoofd dat recht mocht spreken zich strikt diende te houden aan de rule of law! Regels gelden in deze stam voor iedereen, zelfs voor het opperhoofd! Deze mensen hebben geen smartphone, geen bibliotheken vol met alle wijsheid van de filosofen van de vorige eeuwen, zelfs geen onderbroek, maar weten verdomd goed dat de rule of law en het strikt hanteren van de procedure een must is om individuen te beschermen”, gaat de brief verder. “lk concludeer dat deze volksstam schijnbaar verder staat dan bepaalde strekkingen binnen uw partij.”

Prachtig proza. El Kaouakibi haalt ook nog uit naar naar de berichten van VTM-journalist Faroek Özgünes, die zich volgens haar “als rechter ten gronde gedraagt” en haar advocaten vinden dat het vermoeden van onschuld van Sihame El Kaouakibi wordt geschonden. Ze stellen dat er door het lopende gerechtelijk onderzoek, dat geheim is, “op heden onmogelijk een volledige reactie (kan) worden geformuleerd”. En daarin heeft ze overschot van gelijk.

Maar ook Lachaert heeft een punt als hij zegt dat El Kaouakibi de kans kreeg om te antwoorden op enkele concrete en tastbare feiten. “Ze doen ernstige vermoedens ontstaan dat subsidies van verschillende overheden niet gebruikt zijn waarvoor ze bedoeld waren”, reageert Lachaert. “Open Vld betreurt dat tot op vandaag – ook in het verweerschrift dat werd overgemaakt –geen antwoord komt op die stukken. Op die manier is elke verdere samenwerking of lidmaatschap van Open Vld onmogelijk. De partij wil zich uitdrukkelijk distantiëren van het niet transparant of efficiënt inzetten van belastinggeld, in de vorm van subsidies.“

En zo komen we bij het punt waar het allemaal om draait, de centjes. “Men mag van mij niet vragen dat ik zou verzaken aan het mandaat dat de kiezer me heeft gegeven”, aldus Kaouakibi. Of vrij vertaald, na haar ziekteverlof gaat ze als onafhankelijke weer naar haar zitje in het parlement dat 6.000 euro per maand waard is.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More