GSM-beheer bij Vlaamse overheid kan (veel) beter en goedkoper

Tijdens een recente bespreking van het ontwerprapport thema-audit GSM-beheer bij de Vlaamse overheid (rapport auditopdracht 2001 004 -AUV/20/26.11/DOC.050) werd vastgesteld dat de bevindingen gelijklopend zijn aan de conclusies van het rapport rond de eerder uitgevoerde audit van het wagenparkbeheer. “De conclusie is telkens dat de Vlaamse overheid op verschillende niveaus bezig is met hetzelfde en dat men deze ondersteunende processen centraler zou moeten aansturen. Dit zou een kostenbesparing met zich kunnen meebrengen.”

De persoon op de vergadering vraagt zich af of er rond dergelijke thema’s niet verder moet worden nagedacht en welke rol Audit Vlaanderen hierin kan spelen. Een medewerker stelt dat Audit Vlaanderen rond ondersteunende processen kan nagaan wat nog nuttig kan zijn voor een audit in de toekomst. Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen.

Audit Vlaanderen ging eerder bij 6 Vlaamse entiteiten, die samen ongeveer 46% van het totale wagenpark binnen de Vlaamse overheid beheren, na in welke mate de nodige beheersmaatregelen aanwezig zijn om de risico’s met betrekking tot de verwerving, het gebruik en de vervreemding van dienstwagens in te perken. Die auditopdrachten werden al uitgevoerd in  2016. De auditresultaten tonen aan dat bij 5 van de 6 onderzochte entiteiten het beheer van het wagenpark (op dat ogenblik) ontoereikend is.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More