Groen licht van Vlaanderen voor creatie van gemeenschappelijke coronadatabank

De Vlaamse Regering heeft vandaag het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie over de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 goedgekeurd.

Het samenwerkingsakkoord regelt in de eerste plaats de registratie van de vaccinaties in Vaccinnet en de modaliteiten van deze registratie die nodig zijn in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Een tweede element van het akkoord is de creatie van een gemeenschappelijke databank voor het uitnodigen van personen voor een vaccinatie tegen COVID-19 en de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader gebeurt.

Omwille van de hoge tijdsdruk en de reeds bewezen performantie van het vaccinatieregister van de Vlaamse Gemeenschap (Vaccinnet), werd door de Vlaamse overheid geopteerd om het register van Vaccinnet open te stellen voor de andere deelstaten.

De Vlaamse Regering keurt meteen ook principieel het voorontwerp van decreet goed dat met deze samenwerkingsovereenkomst instemt. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt wel nog het advies ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Raad van State.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More