Goedele Liekens wil strengere aanpak van China inzake Oeigoeren

Kamerleden Goedele Liekens en Marianne Verhaert van Open VLD hebben een voorstel van resolutie ingediend over China.

Een tijdje terug publiceerde The New York Times immers vertrouwelijke documenten van de Chinese regering. De documenten brachten aan het licht wat talrijke internationale experten, VN-onderzoekers en mensenrechtenorganisaties reeds hadden aangekaart: China onderdrukt met een zorgvuldig uitgestippeld plan de Oeigoerse etnische minderheid in de noordwestelijke autonome provincie van Xinjiang, door hen gedwongen vast te houden in zogenaamde “heropvoedingskampen” of “opleidingscentra”.

De Oeigoeren zijn een Turks volk uit de Chinese autonome regio Sinkiang (Xinjiang). Met ongeveer 11 miljoen personen vormen de Oeigoeren 45% van de bevolking van dit gebied.

Liekens en Verhaert vragen meer bepaald aan de Vivaldi-regering om de Europese Unie te verzoeken om na te gaan of de Europese verordening 2020/1998 van de Raad van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten (de zogenaamde “EU-Magnitsky Act”) kan worden geactiveerd, indien China haar beleid ten aanzien van de Oeigoeren niet stopzet.

China beschouwt de kwestie als een interne aangelegenheid en ziet acties van andere landen of de Europese Unie als een ongewenste inmenging.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More