Ging ‘Telefacts NU’ haar boekje te buiten met de zaak-De Pauw?

Nieuwe info, of afrekenen met grote concurrent VRT?

Het had iets van een première van een nieuwe film. ‘Telefacts Nu’ – dat zichzelf een duidingsprogramma noemt – had voor de gelegenheid zelfs een filmposter. Het deed ons denken aan ‘De Zaak Alzheimer’. De saus van de fictie-stijl kwam de geloofwaardigheid alvast niet ten goede. Want het gaat hier wel degelijk om een tragisch écht verhaal, een bittere strijd waarin er alleen maar verliezers zijn.

Vooraf én achteraf werd aan de kijker meegedeeld dat VTM niet oordeelt en dat alle partijen om een reactie werd gevraagd. Noch de aanklagers/slachtoffers, noch de VRT kwamen echter aan het woord. Ten minste niet rechtstreeks. Zij werden wel geciteerd uit gelekte sms’jes. En er was de bewuste tape tussen De Pauw en de VRT, die in het geheim was opgenomen. De waarde van die getuigenis is zeer betwistbaar. Alleen al aan het verschil in volume, valt op te maken dat het opnameapparaat in de buurt van De Pauw lag en niet aan de ander kant van de tafel. We kunnen er vanuit gaan dat De Pauw wist dat er werd opgenomen. En dat verkleurt het gesprek. Als je weet dat alles wat je zegt, wordt bewaard, wik je je woorden, of sterker nog, zeg je dan misschien dingen die belangrijk zijn om te bewaren?

Is het niet de logica zelve dat de tegenpartijen geen reactie hebben gegeven? De zaak is nog niet eens voorgekomen. Bovendien ontbreekt er nog een hele belangrijke reactie in de aflevering: die van Bart De Pauw zelf. Dat gebeurt via zijn vrouw. Wij betwijfelen niet dat het gezin De Pauw door donkere dagen is gegaan, maar een eenzijdig emotionele getuigenis tussen droge feiten plakken, helpt te kijker om te ‘oordelen’. Je kan wellicht nog een hele aflevering vullen met de emotionele getuigenissen van alle betrokken vrouwen en hun partners. 

Het gegeven ‘belaging en elektronische overlast’ werd in de aflevering alvast geminimaliseerd, om niet te zeggen geridiculiseerd. Er werden twee gesprekken weergeven die inderdaad flirterig van toon zijn, die van Lize Feryn en Ella-June Henrard. (Fijn om je sms’jes op de televisie en vandaag in ‘Het Laatste Nieuws’ te mogen nalezen met de rest van Vlaanderen!) Doch ‘eentje’ (in dit geval twee sms’jes) is ‘geentje’. Wat met die 900 andere? “Het is voor heel Vlaanderen wel duidelijk dat die sms’jes bestáán”, schrijft ‘Het Laatste Nieuws’. En daarmee raken we wellicht aan de essentie van het waarom van de aflevering van ‘Telefacts NU’: de vraag of stopzetting van de samenwerking tussen het productiehuis van De Pauw en de VRT wel gerechtvaardigd was.

Bart De Pauw en zijn gezin hebben de VRT intussen gedagvaard, en eisen een schadevergoeding van 12 miljoen euro voor wat zij omschrijven als een ‘karaktermoord’. Vraag is of daarin ook wordt meegegaan. Want we weten niet zeker of de VRT op het moment dat de samenwerking werd stopgezet al in het bezit was van de bezwarende sms’jes. Zo niet, dan is toenmalig CEO, Paul Lembrechts zijn boekje ver te buiten gegaan. De echtgenote van Bart De Pauw, Ines De Vos, noemt de uitspraken van Lembrechts in Telefacts “misdadig”. “In dit geval kan ik mij soms niet van de indruk ontdoen dat er echt kwaad opzet is geweest. Er was een dossier, maar dat was flinterdun (…) Ze hadden geen énkele sms.”

‘Telefacts NU’ is er alvast in geslaagd om twijfel te zaaien. Maar je kan je de vraag stellen of de zaak-De Pauw gediend is met dit infotainment.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More