Gevaarlijke Kroaat met valse identiteitsdocumenten wil België niet verlaten

Een vreemdeling van Kroatische origine wordt eind vorig jaar op heterdaad betrapt voor het gebruik van een vals Kroatisch identiteitsdocument. Er wordt een PV opgesteld door de politiezone CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen, Zutendaal).

Betrokkene maakt ook gebruik van een vals Kroatisch identiteitsdocument om inschrijving te bekomen bij de stad Genk. Er wordt een verslag opgesteld door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valse Documenten. Volgens het verslag is de ‘machine readable zone’ incorrect.

Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.

Er wordt dan ook een inreisverbod voor 4 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. Van de EU-landen maken Roemenië, Bulgarije en Kroatië (nog) geen deel uit van de Schengenzone.

Op 9 december 2020 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie eveneens een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten.

De man met het valse Kroatische paspoort tekent beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). De Raad verwierp onlangs (arrest 252 058 van 31 maart 2021) dat beroep tot nietigverklaring.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More