Gerecht komt met boetes van 750 en 4.000 euro voor lockdownfeestjes

Hoge boetes en dagvaardingen moeten feestvarkens afschrikken.

De boete voor een deelnemer aan een lockdownfeestje is vandaag 250 euro, dat wordt 750 euro. De boete voor een organisator is vandaag 750 euro, dat wordt 4.000 euro, het wettelijke maximum. En daar blijft het niet bij. Er zal ook een rechtstreekse dagvaarding volgen voor wie betrapt wordt op een illegaal feestje. Bovendien kunnen alle middelen die hebben gediend voor de organisatie – de muziekinstallatie, wagens, gsm’s en de opbrengsten van het evenement – door de Procureur des Konings in beslag worden genomen.

De verhoogde boetes van 750 en 4.000 euro zijn bedoeld voor de grotere lockdownfeesten, voor de kleinere feestjes blijft het 250 en 750 euro.

Ook het samenscholingsverbod zal moeten worden nageleefd. “Het is de parketmagistraat die moet oordelen of de inbreuken ernstig genoeg zijn voor strafvervolging, dan wel of er een minnelijke schikking voorgesteld mag worden. Zeker de naleving van het samenscholingsverbod en de avondklok zijn essentieel om het coronavirus onder controle te krijgen”, aldus het college van Procureurs-Generaal.

De drones mogen dan weer niet worden ingezet om inbreuken op de coronamaatregelen op te sporen. “Wat de drones betreft zijn wij van oordeel dat het gebruik daarvan niet proportioneel is tegenover de ernst van de op te sporen misbruiken. Dat wil dus zeggen dat de richtlijnen voorschrijven dat de politiediensten geen gebruik kunnen maken van drones voor vaststellingen van inbreuken op de corona-wetgeving. Als er toch pv’s worden opgesteld op basis van het gebruik van drones, zullen die door de parketten geklasseerd worden zonder gevolg. De inzet van drones blijft wel toelaatbaar voor bestuurlijke doeleinden, bijvoorbeeld om mensenmassa’s te sturen.”

Zonder meer binnenvallen in een woning is niet toegelaten. Het gerecht wijst erop dat er ook een recht op privacy bestaat. “Het argument dat politiediensten ‘tijd verliezen als we contact moeten opnemen met het parket, dus stormen we maar binnen’: dat kan niet. Het is ook een schijnargument, want de parketten zijn dag en nacht bemand en bereikbaar.”

Met de nieuwe boetes wil de overheid het ‘je m’en fous’ en het misprijzen voor de politiediensten aanpakken.

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More