Gentse vzw van imam Benhaddou struikelt bij financiële inspectie

Khalid Benhaddou (Gent, 31 januari 1988) is een Belgische imam. Hij is de hoofdimam van de El Fath-moskee in Gent en wordt gezien als een eigentijdse stem in de Vlaamse moslimwereld. Hij is islamleerkracht, voorzitter van het Platform van Vlaamse imams en directeur van CIRRA, een expertise- en onderzoekscentrum rond levensbeschouwing en diversiteit in Vlaanderen. Benhaddou is regelmatig te zien op tv.

De Gentse vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen werd in 2017 door onder anderen Benhaddou opgericht. De vzw ontvangt een Vlaamse subsidie voor een project. De Vlaamse overheid verricht dan ook controles naar de verantwoording van die subsidies.

Er was een aangekondigd bezoek op 28 augustus 2020 (van 10:00 uur tot 12:45 uur). Aanwezig voor de vzw was bestuurder-voorzitter Benhaddou. Het ging die voormiddag om een financiële inspectie. Het voorwerp was een eerder toegekende subsidie door de Vlaamse overheid.

Bij overeenkomst van 8 mei 2018 en ministerieel besluit (MB) van 23 mei 2018 werd immers een subsidie toegekend aan de vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen voor het uitvoeren van het project “theologische aanpak van islamitisch radicalisme”. De subsidie bedraagt 174.000 euro en dient als tegemoetkoming in de werkingskosten en loonlasten. Het projectperiode loopt van 1 jan 2018 tem 31 dec 2018. Deze zou stilzwijgend verlengd zijn.

De vereniging heeft 3 financiële verslagen met betrekking tot dit project ingediend, voor een totaal bedrag van 172.698,74 euro, over de periode van 1 jan 2018 tot en met 31 mrt 2020.

De inspectie komt tot dit besluit: ”Op basis van de steekproefsgewijs verrichte inspectieactiviteiten en rekening houdend met de vaststellingen zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel dat – voor zover het de aanwending van de subsidies Vlaamse overheid betreft – de financiële rapportering van vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen over het project “theologische aanpak van islamitisch radicalisme” voor de periode van 1 januari 2018 tem 31 maart 2020 voor een bedrag van 172.698,74 EUR met de nodige omzichtigheid dient geïnterpreteerd te worden bij de verdere dossierbehandeling binnen de Vlaamse overheid.” Dat is omfloerste taal om te stellen dat een en ander boekhoudkundig niet klopt.

Bevoegd minister is Wouter Beke. “Op basis van deze vaststelling, en de verantwoording door de initiatiefnemer, werd vastgelegd dat er op de totale projectsubsidie een bedrag van 3.743,07 euro niet verantwoord kon worden. Dit is de som van het bedrag van 883,04 euro, waarvan er geen verantwoording opgenomen is in de financiële verslagen, én een deel van de ‘uitrustingsgoederen’. Hiervan wordt (aangezien het project 2 jaar gelopen heeft, en de afschrijvingstermijn 5 jaar bedraagt) 3/5 van 4.766,72 euro of 2.860,032 euro teruggevorderd. Omdat het saldo van 10% van de totale projectfinanciering nog niet was uitbetaald op het moment van de terugvordering, kon de terugvordering in de praktijk gebeuren door het bedrag van 3.743,07 euro in mindering te brengen op het voorziene saldo. De rekening met de initiatiefnemer kon via de mindering op het nog openstaande saldo vereffend worden.”

Vlaams parlementslid Adeline Blancquaert (VB) stelde over de zaak een vraag aan Beke.
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More