Geboorte van LOM Vlaanderen is een feit

De Vlaamse Regering heeft vrijdag de beslissing genomen tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet wijzigt over het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, wat betreft de fusie van de luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) Antwerpen en de LOM Oostende-Brugge.

Gezien de zeer intense samenwerking tussen beide LOM’s volgens de Vlaamse overheid “als erg wenselijk wordt beschouwd” en het rechtskader quasi identiek is (publieke opdracht, statuten van de vennootschappen), wordt door de Vlaamse overheid geopteerd om deze samenwerking te formaliseren in de beheersstructuur.

Beide LOM’s zullen fusioneren tot één ‘LOM Vlaanderen’, die dan belast wordt met de opvolging van alle infrastructuurwerken op de beide luchthavens. Dit wijzigingsdecreet werd al op 6 januari aangenomen door het Vlaams Parlement.

Op 29 juni 2020 vroeg bevoegd minister Lydia Peeters advies over het ontwerp van decreet dat de Lokale Ontwikkelingsmaatschappijen (LOM) voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge fuseert.

In zijn advies verwelkomde de Algemene Mobiliteitsraad MORA de bestuurlijke efficiëntie die dit zal opleveren. De MORA is tevreden dat er gestreefd zal worden naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de lokale besturen. De MORA adviseert wel dat de nieuwe LOM-Vlaanderen in de toekomst de beheerstaken voor alle drie de regionale luchthavens op zich neemt.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More