GAIA schreef mee aan verhaallijn van Familie op VTM

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) controleerde de uitzendingen van Familie (VTM) tijdens de week van 14 tot 18 september 2020. Deze afleveringen worden met een sponsorboodschap door GAIA gesponsord.

Bij het analyseren van de inhoud van de betrokken afleveringen stelt de VRM vast dat één van de verhaallijnen verbonden is met de boodschappen rond dierenwelzijn en dierenrechten vanwege GAIA. Uit het onderzoek en de beelden blijkt dat er sprake is van een tijdelijke maar structurele sponsorovereenkomst voor het programma ‘Familie’ met GAIA gedurende de betroffen week. Het bestaan van die sponsorovereenkomst wordt niet betwist door DPG Media. Uit het onderzoek blijkt dat de verhaallijn wel degelijk op vraag van de sponsor (in dit geval GAIA) werd uitgewerkt en niet reeds bestond alvorens deze besloot als sponsor op te treden.

Op basis van het bovenstaande besluit de VRM dat de aanwezigheid van het thema van de programmasponsor binnen de verhaallijn van het programma niet te wijten was aan een toevallige samenloop van omstandigheden, maar onmiskenbaar het gevolg was van een bewust redactionele keuze die gemaakt werd in het licht van het sluiten van een belangrijke sponsorovereenkomst. Er is dan ook sprake van duidelijke en verregaande beïnvloeding door de programmasponsor van de inhoud van het gesponsorde programma, waardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van DPG Media wezenlijk werden aangetast.

DPG Media kreeg hierop een boete van de VRM.


 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More