Franse crimineel wil naar België komen om te bankieren

Een Franse crimineel mag België niet meer binnen. Hij kreeg kennis van het inreisverbod op 7 januari 2021 gestoeld op het element dat de persoon een ernstig gevaar kan betekenen voor de handhaving van de openbare orde.

Hem werd een inreisverbod voor 8 jaar opgelegd voor het grondgebied van België. Tegelijk werd een beslissing tot verwijdering genomen. Concreet moet hij België uit en mag hij hier de komende 8 jaar niet meer komen.

De Fransman, die een alias gebruikt, betwist de beslissingen. Hij trekt naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Zijn argument: naar België reizen is noodzakelijk om de bankzaken te kunnen regelen bij Belfius bank, waar hij naar eigen zeggen al zeven jaar klant zou zijn. De Fransman kan die langdurige bancaire relatie evenwel niet bewijzen.

De Fransman heeft ook niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde zeer ernstig te verstoren. Betrokkene heeft zich ook schuldig gemaakt aan weerspannigheid, met gebruik of vertoon van wapens, feiten waarvoor hij op 27 november 2020 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Turnhout tot een gevangenisstraf van 15 maanden.

Overwegende het winstgevende karakter van de misdadige activiteiten van betrokkene, bestaat er bovendien een ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare orde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring onlangs verworpen.

Het arrest is hier te lezen.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More