Frank Vandenbroucke slaat nogal wat uit zijn botten

Met zijn discriminatie. Straks kan hij het nog gaan uitleggen bij Unia!

Aah, het vaccin. Sommige mensen kunnen niet wachten om een sprintje te trekken richting vaccinatiecenter, want dan zijn ze tenminste bestand tegen het ‘killervirus’ dat intussen al meer dan een jaar lang onze aardkloot teistert.

Aan de andere kant zijn er mensen die liever geen vaccin hebben. Zij vinden het redelijk verdacht dat het vaccin ons zo hard opgedrongen wordt. Coronadoden werden gemaximaliseerd en constant uitvergroot in de media, de negatieve effecten en overlijdens (door of na) een vaccin geminimaliseerd, en als het kan verzwegen.

Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid, heeft een puik plan om twijfelaars alsnog over de vaccinstreep te trekken. Mensen die op reis of naar een festival willen deze zomer, die zal ofwel zijn vaccinatiepaspoort moeten voorleggen, ofwel een negatieve PCR-test. Een goedkope sneltest mag niet, wegens te ‘onbetrouwbaar’. Of die brengt niet genoeg geld in het laatje, wie zal het zeggen: de dure PCR-test is al op zijn minst even onbetrouwbaar gebleken.

Het briljante plan van de notoire geldverbrander: iedereen die nog geen uitnodiging kreeg om een vaccin te laten zetten maar toch buiten wil komen, die kan ‘gratis’ òf tegen voordelig tarief (daar moet nog verder over gedebatteerd, nagedacht, gebrainstormd en vergaderd worden) een PCR-test ondergaan. Wie al wel de kans kreeg om zijn prik te gaan halen, die zal de volle mep moeten betalen – wat voor een gezin met twee kinderen kan oplopen tot zo’n zeshonderd euro, als de test bijvoorbeeld in de luchthaven moet gebeuren.

Wie zoiets een jaar geleden had durven voorspellen, die had gegarandeerd de stempel ‘doemdenker’ gekregen. Toen zou er, àls er een vaccin kwam, zeker nooit dwang toegepast worden, of gediscrimineerd. Inmiddels vinden we dat, als een horde dolle kiekens zonder kop, niet meer dan normaal.

Voor alle duidelijkheid: wij zijn geen antivaxers. Wij zijn ook niet pro het vaccin. Voor ons part doet ieder zijn goesting: wij zijn vooral voor de vrijheid. En daarom zijn we het honderd procent eens met de ‘brief’ die meester – of is het juffrouw – Knapen op Facebook schreef aan Frank Vandenbroucke:

Beste Frank,

Ge zijt me toch nogal een sjarel zenne. Wat hebt ge nu weer uit uw kas geslagen hè ?

Allez kom, ik zal de regels nog eens effe voor u oplijsten.

De regel van 5 :

1. Het vaccin is NIET verplicht. De bevolking wordt weliswaar sterk onder druk gezet om zich vrijwillig te laten vaccineren maar het is en blijft een vrije keuze.

2. Op 13.11.2020 heeft het Europees Parlement een Resolutie gewezen waarin opzichtens alle lidstaten in art. 7.3 uitdrukkelijk gesteld is dat het vaccin niet mag verplicht worden, dat het altijd een vrije keuze moet blijven en dat er nooit enige discriminatie van welke aard ook mag plaats vinden tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

3. Er mogen geen voordelen gekoppeld worden aan de vaccinatie net zo min als er nadelen mogen gekoppeld worden aan het feit dat bepaalde mensen beslissen om te wachten.

4. wie de voorkeur geeft aan wachten tot er meer onderzoeksresultaten gepubliceerd zijn over de langetermijneffecten van het vaccin heeft daar het volste recht toe. U mag ze niet onder druk zetten met allerlei repressailles om ze toch maar over de streep te trekken iets te doen dat zij op dit moment niet willen.

5. U mag degenen die liever wachten op geen enkele manier discrimineren. De tests zouden beter ook afgeschaft worden, nu blijkt dat nog maar heel weinig mensen positief testen. Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat we vervallen in een testmaatschappij en een PCR ons dagelijks brood wordt en dit al zeker niet nu al lang vaststaat dat 40-45 x amplificeren aanleiding geeft tot veel vals-positieven.

Ik breng ook graag in herinnering dat in globo 95% van 13.960.000 PCR-testen die sinds mei 2020 afgenomen werden NEGATIEF getest hebben. Aan 49,10 euro per test komt dit neer over een budget van 685.436.000 € die over de balk zijn gesmeten. Aan 90 euro spreken we bijna over het dubbele van dit bedrag.

Het virus is zo ‘dodelijk’ dat mensen zich moeten laten testen om te weten of ze ‘het’ hebben. Het is absurd om het volk te blijven onderwerpen aan een test terwijl ze geen symptomen hebben. De test is ontworpen en slechts efficiënt voor mensen die wel symptomen.

Dus, stop nu aub met die onzin. Alle onzin. Het is welletjes geweest.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More