Forse toename van veiligheidsscreenings in België

Ook voor de federale parlementsleden is de Kerstvakantie bijna afgelopen. Vanaf volgende week vliegen ze er opnieuw in. Zo staan er woensdag enkele interessante vragen op de agenda van de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken.

Een van de kamerleden wil van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Mahdi meer uitleg over de forse toename van het aantal op verzoek van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) uitgevoerde veiligheidsscreenings.

Eerder was er in De Kamer al een bespreking van het activiteitenverslag 2019 van het Comité I. De toename van het aantal screenings in het kader van naturalisatie- en nationaliteitsaanvragen hangt volgens het Comité I samen met de hogere eisen die ingevolge de terroristische aanslagen aan de aanvragers worden gesteld. Die toename is niét het gevolg van een (gewijzigde) strategie van de Staatsveiligheid (VSSE). De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vraagt immers informatie op bij de inlichtingendiensten.

Voorzitter Lipszyc van het Comité I (dat die inlichtingendiensten controleert) is overigens van oordeel dat alle wettelijke bepalingen betreffende de screenings dringend moeten worden herzien door de Kamer, samen met de bevoegde diensten. Sinds de aanslagen van 2015 komt het erop aan alle gebieden waarvoor machtigingen nodig zijn te kunnen bepalen, alsook per gebied te kunnen bepalen welke documenten de diensten moeten of mogen raadplegen.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More