Forensische audit VRT ook ingekeken door 1 persoon met persoonlijk belang

De publieke omroep VRT ontving in oktober 2020 de conclusies van het forensisch onderzoek dat Audit Vlaanderen instelde. Dat gebeurde naar aanleiding van eerdere berichten over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege en na een anonieme klacht.

Audit Vlaanderen heeft heel wat besprekingen gehad over dit rapport, zowel met de gedelegeerd bestuurder, de raad van bestuur, de functioneel bevoegde minister als de kernministers.

Er is ook een managementreactie ontvangen op alle aanbevelingen. Audit Vlaanderen heeft op bepaalde punten van het actieplan nog enkele verbeterpunten aangegeven die door het management van de VRT meegenomen zullen worden.

Tijdens een vergadering wordt door Audit Vlaanderen ook meegedeeld dat, in het kader van de openbaarheid van bestuur, verschillende vragen werden gesteld door burgers én journalisten. Deze vragen werden alle – op één na – geweigerd op basis van de uitzonderingsgronden zoals bepaald in het bestuursdecreet.

Eén aanvrager kon wel zijn persoonlijk belang aantonen, waardoor de in het bestuursdecreet voorziene uitzonderingsgrond werd opgeheven. Deze aanvrager verkreeg dus eveneens een exemplaar van het rapport, waarin alle andere persoonsgegevens onleesbaar werden gemaakt. Over wie het concreet gaat, wordt niet verteld tijdens deze vergadering.

Tijdens de vergadering wordt ook aangegeven dat het beruchte ‘20ste exemplaar’ naar de voorzitter van het Vlaams Parlement is gestuurd, op vraag van bevoegd minister Benjamin Dalle teneinde het parlementair inzagerecht mogelijk te maken.

In dit exemplaar van het rapport werden bij de diensten van het Vlaams Parlement blijkbaar alle persoonsgegevens en alle gegevens die de identificatie van natuurlijke personen mogelijk maakten, onleesbaar gemaakt.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More