Felle discussie tussen kamerlid van N-VA en Vandenbroucke over coronabeleid

In de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen ging het in de Kamer uiteraard (virtueel) over de coronacrisis. Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA) viel op door haar gefundeerde en scherpe interventies.

Depoorter: “Mijnheer de minister, gebrek aan vooruitziendheid was een van de killing factors van de eerste golf. Wat ik vandaag van u hoor, bevestigt mijn vermoeden en angst omtrent de covidvaccins. U geeft aan dat u pas eind december aan het gebrek aan proportionaliteit qua tijd en hoeveelheid vaccins hebt gedacht. In november hebt u geen stappen gezet, hoewel wij wisten dat het Pfizervaccin goede resultaten bracht en hoewel de rest van Europa op dat moment al voor meer vaccins pleitte.”

Het kamerlid: “U hebt geen stappen ondernomen om meer dan 10.000 symbolische vaccins te krijgen, terwijl de ons omringende landen ze wel kregen. Dat is nalatig en zorgt ervoor dat wij drie weken achterstand hebben in de vaccinatiecampagne.”

“Mijnheer de minister, u hebt zelf aangegeven dat u eind december 2020 hebt aangedrongen op proportionaliteit. Andere landen wisten eind december 2020 al dat zij veel meer dan die 10.000 vaccins zouden ontvangen. Dat bevestigt de vrees die ik had.”

Minister Frank Vandenbroucke: “Dat is een misverstand. Wij ontvangen in de feiten proportioneel dezelfde hoeveelheden tegen hetzelfde ritme. Daarover gaat het.”

Depoorter: “Een tweede feit waarop ik vandaag wil terugkomen, is de spuit. U stelt hier dat we spuiten genoeg hebben en dat enkel de spuit van 1 ml het probleem is. Het is net die spuit van 1 ml waarvoor ik u in november heb verwittigd en waarvoor ik vorige zomer mevrouw De Block heb verwittigd.”

“Ik zal u eens in de feiten een antwoord geven. Die zes dosissen hebben niets te maken met de spuit van 1 ml, maar met de naald op de spuit. Hoe fijner de naald – als u onder de 25G gaat, om technisch te zijn –, hoe meer u uit een flacon zult halen. Dat heeft niets te maken met de spuit. U kunt op een spuit van 1 ml ook een 21G zetten.”

“U zit hier feiten te verkondigen die niet juist zijn. U hebt niet gedaan wat hoort. U hebt niet voldoende spuiten aangekocht. U hebt er te kort. Uw diensten moesten zelfs op hun knieën gaan zitten om die 8 miljoen spuiten naar hier te krijgen en nu hebt u er niet voldoende voor de verhoogde vaccinatiestrategie.” Depoorter (°1971) is apotheker en woont met haar gezin in Evergem, waar haar echtgenoot huisarts is.

 

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More