Federaal parlement vergadert morgen met Turtelboom over EU-begroting

Morgen is er een gedachtewisseling met Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer, over het Jaarverslag 2019 in verband met de EU-begroting. In januari 2018 werd Turtelboom door de Belgische federale regering voorgedragen als kandidaat-lid van de Europese Rekenkamer. Na een hoorzitting in het Europees Parlement werd haar kandidatuur in februari 2018 goedgekeurd. Op 1 mei 2018 werd ze officieel lid van de Europese Rekenkamer. Haar mandaat loopt tot 30 april 2024.

De taak van de Europese Rekenkamer is het bijdragen tot de verbetering van het financieel beheer van de EU, het bevorderen van de verantwoording en transparantie, en het optreden als de onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie.

De vergadering morgen verloopt digitaal via Zoom en wordt georganiseerd door het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. De leden van de commissie voor Financiën en Begroting van De Kamer worden eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan de gedachtewisseling.

Midden november van vorig jaar verscheen het verslag over de EU-begroting. De Europese Rekenkamer onderzocht de resultaten die zijn bereikt met uitgavenprogramma’s van de EU die worden gefinancierd uit de EU-begroting, op basis van informatie over prestaties van de Commissie en andere bronnen, met inbegrip van haar eigen recente controle- en evaluatiewerkzaamheden.

Zij beoordeelde ook de wijze waarop de Commissie het jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2019 en de programmaverklaringen voor de EU-begroting 2021 heeft opgesteld en is nagegaan of deze verslagen een duidelijk, alomvattend en evenwichtig overzicht geven van de prestaties van de EU-begroting.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More