Federaal parlement trekt zich maandag op gang na lang Paasreces

Na twee weken vakantie voor onze kamerleden staan er volgende week heel wat activiteiten op de agenda van de Kamer.

Bijna elke dag is er individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. De vergaderingen vinden plaats met gesloten deuren en fysieke aanwezigheid van de kamerleden is vereist. Het naturalisatieproces van vreemdelingen is en blijft nog steeds in geheimzinnigheid gehuld. Misschien moet dat proces eens iets transparanter gemaakt worden? Het gaat toch over nieuwe Belgen.

Er staat volgende week ook een gedachtewisseling met Emily O’Reilly, Europese Ombudsvrouw, op de agenda. O’Reilly doet hetzelfde als de nationale ombudmannen, maar dan op Europees vlak.

Interessant is ook een debat met het Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO). Er is een (al dan niet virtuele) hoorzitting met Guy Rapaille, voorzitter, Luc Willems, ondervoorzitter en mevrouw Kerstine Vanderput, directrice. Het debat is actueel gezien de recente veroordeling van de vzw Getuigen van Jehova’s en het beroep hiertegen.

Ook de stand van zaken bij Bpost en Bpost bank wordt onderzocht met de vakbonden. De hoorzitting is met Thierry Tasset en Jean-Pierre Nyns (ACOD), Stéphane Daussaint (ACV) en Paul Herregodt (VSOA). Er is ook nog een gedachtewisseling met het College van de Ombudsmannen voor de Pensioenen over het jaarverslag 2020.

Volgende week staat ook een gedachtewisseling met professor Elke Van Hoof (Hoge Gezondheidsraad) over de psychosociale opvang tijdens de COVID-19-pandemie op de agenda. Het belooft een boeiende en drukke week te worden. Dat laatste kan geen probleem zijn voor onze parlementsleden na twee weken rustgevende vakantie.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More