Fedasil zondigde tegen gelijkheidsbeginsel bij plaatsing overheidsopdrachten

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (hierna Fedasil) in 2018 plaatste.

Hierbij ging het Rekenhof na of de instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het evalueerde ook in welke mate Fedasil aan de aanbevelingen van het vorige onderzoeksverslag uit 2017 is tegemoetgekomen.

Het Rekenhof selecteerde 39 dossiers voor een totaalbedrag van 3,3 miljoen euro (exclusief BTW).

In twee dossiers (voor in totaal 70.000 euro) wees het Rekenhof Fedasil erop dat het gelijkheidsbeginsel niet was nageleefd, omdat de mededinging op kunstmatige wijze was beperkt of georganiseerd.

In één dossier schreef Fedasil drie hotels aan voor een offerte voor een residentieel seminarie, waarbij de laagste prijs doorslaggevend was. Twee van de drie hotels behoorden echter tot een beduidend duurder en luxueuzer marktsegment dan de gekozen inschrijver, wat zich logischerwijze weerspiegelde in de prijsoffertes.

Voor de leasing van een dienstwagen verzocht de begunstigde om één specifiek automerk en model, wat de mededinging aanzienlijk beperkte.

Een schending van het gelijkheidsbeginsel kan resulteren in de vernietiging van een beslissing tot het gunnen van een overheidsopdracht door de Raad van State.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More