Fedasil krijgt bijna half miljard euro in 2021

De federale overheid voorziet een uitgave van 445,4 miljoen euro in 2021 voor Fedasil.

Dat staat in het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021.

Het gaat om een raming. De werkelijke uitgave kan hoger of lager zijn afhankelijk van diverse factoren zoals het gevoerde asielbeleid.

De uitgaven voor Fedasil kennen een wisselend verloop.

In 2010 ging het om 321,7 miljoen euro. In 2019 om 410,7 miljoen euro.

De tendens is evenwel dat Fedasil een steeds grotere uitgavenpost wordt.


 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More