FAVV rondt ‘Operatie Tonijn’ succesvol af

Eind 2020 voerde het voedselagentschap FAVV een speciale controleactie op tonijn. Tijdens de actie werd nagegaan welke (en hoe frequent) frauduleuze technieken worden uitgevoerd die de bederfelijkheid van tonijn verbergen om het product verser te laten lijken. Voor de eerste keer heeft het FAVV de behandeling met koolstofmonoxide aan het licht gebracht. Deze techniek om tonijn te roken is verboden in Europa.

Pogingen om te frauderen zullen er altijd zijn en fraudetechnieken evolueren voortdurend. Naar aanleiding van de resultaten van de actie gaat het FAVV over tot 5 concrete acties.

Door de trend van sushi en sashimi is de consumptie van verse tonijn de laatste jaren alomtegenwoordig. Deze voedseltrend levert inspiratie op voor fraudeurs. Zij deinzen niet terug om de volksgezondheid in gevaar te brengen om een financieel voordeel te bekomen.

Fraudeurs zorgen ervoor dat de tonijn zijn rode kleur behoudt waardoor deze langer vers lijkt. Hierdoor wordt de bederfelijkheid van de tonijn verborgen maar ondanks de toepassing van deze technieken wordt dit proces niet vertraagd. De consument wordt bedrogen en riskeert een voedselvergiftiging.

Door deze actie kan een overzicht worden gemaakt van de verschillende fraudetechnieken die worden gebruikt om tonijn te bewerken: het toevoegen van kleurstoffen, nitrieten of nitraten en de tonijn roken met behulp van koolstofmonoxide. Op die manier kunnen, indien nodig, de controles op het terrein worden aangepast.

De speciale actie sluit aan bij andere acties die reeds door het FAVV worden uitgevoerd (controles die verlopen volgens het controleprogramma, speciale acties) of die op Europees niveau worden gecoördineerd. Zo zijn er bijvoorbeeld de OPSON-acties, waar meer bepaald bij OPSON VII (december 2017-maart 2018) in heel Europa 51 ton tonijn in beslag werd genomen.

De actie Tonijn 2020 werd gecoördineerd door de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV, in samenwerking met de controleurs van elke lokale controle eenheid (LCE) van het FAVV.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More