FAGG houdt documenten van overheidsopdrachten niet bij volgens Rekenhof

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (hierna het FAGG) in 2017 en 2018 plaatste.

Hierbij ging het Rekenhof na of de instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het evalueerde ook in welke mate het FAGG aan de aanbevelingen van het vorige onderzoeksverslag uit 2017 is tegemoetgekomen.

Het Rekenhof selecteerde acht dossiers uit de overzichtslijst die het FAGG bezorgde, voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro. De dossiers betreffen overheidsopdrachten van diensten inzake wetenschappelijk advies (652.000 euro), informatica (230.000 euro), boekhouding (75.000 euro) en reiniging van de lokalen (274.000 euro).

Het Rekenhof stelde vast dat in alle acht onderzochte dossiers meerdere relevante documenten ontbraken. Het Rekenhof: “Dat bemoeilijkte het onderzoek aanzienlijk.” Het FAGG deelde uiteindelijk en na herhaalde verzoeken van het Rekenhof mee geen verdere relevante documenten te kunnen bezorgen, waarna het onderzoek werd afgerond.

De belangrijkste ontbrekende documenten waren onder meer de adviezen van de Inspectie van Financiën, de aankondigingen van de opdrachten op Belgisch en/of Europees niveau, de documenten in verband met de uitsluitingsgronden of het nazicht van de formele en materiële regelmatigheid van de offertes, de kennisgevingen van gunning en van nietgunning, de ondertekende en gedateerde overeenkomsten, het bewijs van borgtocht, het proces-verbaal van oplevering en de gedateerde bewijzen van verificatie of betaling.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More