Europees Hof voor de Rechten van de Mens: landen kunnen (corona)vaccin verplichten

Ouders van kinderen die in Tsjechië geweigerd waren op de kleuterschool omdat ze niet gevaccineerd waren, waren naar het Hof gestapt. De ouders vinden dat het een fundamenteel mensenrecht is om dat vaccin te weigeren. Ze hoopten steun te vinden bij het Hof. Niet dus.

Voor alle duidelijkheid: het ging niet om het coronavaccin, maar om vaccins tegen kinderziekten. “In de huidige coronapandemie versterkt dit arrest de mogelijkheid van een vaccinatieplicht”, meent juridisch expert Nicolas Hervieu volgens De Morgen. Hervieu, docent aan de onderwijsinstelling Sciences-Po in Parijs, wijst wel op “de beoordelingsmarge die het Hof de lidstaten laat in hun vaccinatiebeleid”. Concreet kunnen landen dus een autonome beslissing nemen.

In zijn arrest wijst het Hof volgens Hervieu op “de algemene consensus over de gunstige effecten van vaccinatie, die niet op de helling worden geplaatst door onvermijdelijke secondaire effecten”. De Europese rechters onderschrijven ook “het solidariteitsprincipe, dat kan rechtvaardigen dat men vaccinatie voor iedereen verplicht, ook voor zij die zich minder bedreigd voelen door de ziekte, wanneer het erom gaat de meest kwetsbare mensen te beschermen”.

“Het vaccinatiebeleid streeft de legitieme doelstellingen op vlak van de bescherming van de volksgezondheid en de rechten van anderen na, in de zin dat ze zowel zij die gevaccineerd worden beschermen als zij die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren”, stelt het Hof. Zij zijn afhankelijk van collectieve immuniteit om zich te beschermen tegen ernstige ziektes.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More