Europarlementslid wil transparantie over coronacontracten van Commissie

Europarlementslid Nicola Beer (Renew) heeft enkele pertinente vragen over de Europese vaccinatiestrategie en dan meer bepaald de afgesloten contracten. Op 6 januari heeft ze een dringende schriftelijke vraag (priority question) ingediend bij de diensten van het Europees parlement.

De Duitse Beer stelt dat het besluit van de lidstaten om de Commissie een mandaat te geven bij het onderhandelen over en het aanschaffen van potentiële vaccins tegen het nieuw coronavirus in essentie moet worden toegejuicht. Maar in het licht van de huidige inconsistenties met betrekking tot de voortgang van de onderhandelingen, moet de procedure volgens het europarlementslid ook zo transparant mogelijk zijn.

Zo wil het parlementslid meer bepaald weten waarom het mandaat om vaccins aan te schaffen aan de Commissie werd toegewezen in plaats van een aankoop door de individuele lidstaten of door de ‘Inclusive Vaccines Alliance (IVA)’ bestaande uit Frankrijk, Nederland, Italië en Duitsland. “Gingen verzoeken van de Commissie aan de opdracht vooraf, zoals in de media is gemeld? Zo ja, wat voor soort verzoeken waren dat, wanneer werden ze gedaan en door wie?”

Het parlementslid wil ook weten of het correct is dat de contracten ‘klaar voor ondertekening’ tussen de ‘Inclusive Vaccines Alliance’ (IVA) en een aantal vaccinfabrikanten in juni 2020 bestonden voor alle lidstaten (volgens persbureau Reuters kondigde AstraZeneca dit op 13 juni aan. Er was een contract voor 400 miljoen doses vaccin met de ‘Inclusive Vaccines Alliance’), en was de Commissie hiervan op de hoogte?

AstraZeneca kondigde toen effectief aan dat het een akkoord had met de ‘Inclusive Vaccines Alliance (IVA) om tot 400 miljoen doses van het Oxfordvaccin te leveren vanaf eind 2020.

Zo ja, is de Commissie deze overeenkomsten aangegaan? Heeft het tijdens zijn onderhandelingen op deze overeenkomsten voortgebouwd? Waarom werden de onderhandelingen niet voortgezet? Welke prijzen en hoeveel doses vaccin waren aan de ‘Inclusive Vaccines Alliance’ gegarandeerd door elk van de verschillende vaccinfabrikanten?

De antwoorden op deze vragen door de Commissie worden in de loop van de komende weken verwacht. De kans is evenwel groot dat de Commissie zal schermen met de vertrouwelijkheid van de onderhandelde contracten en prijzen. Transparantie vragen is een zaak, ze krijgen een andere.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More