EU presenteert groenboek over vergrijzing (met immigratie als mogelijke oplossing)

De Europese Commissie heeft vandaag een groenboek gepresenteerd als aanzet voor een breed beleidsdebat over de uitdagingen en kansen die de vergrijzende Europese samenleving biedt. De komende decennia zal het aantal ouderen in de EU toenemen. Momenteel is 20 % van de bevolking ouder dan 65. In 2070 zal dit volgens ramingen 30 % zijn. Het aantal 80-plussers zal naar verwachting meer dan verdubbelen en zou in 2070 13 % bedragen.

Het is geen geheim dat de Europese Unie inzet op (legale) immigratie om het ‘probleem’ van de vergrijzing aan te pakken. Dat staat in het groenboek. In dat groenboek wordt ook de impact van deze uitgesproken demografische trend op onze economie en samenleving uiteengezet en wordt het publiek verzocht om in een openbare raadpleging, die 12 weken zal duren, zijn mening te geven over de manier waarop hierop kan worden gereageerd. De burger kan dus zijn mening geven over de inzet van (legale) immigratie (onder andere uit Afrikaanse landen) als mogelijke oplossing voor dat ‘vergrijzingsprobleem’.

In het groenboek worden ook de bakens voor het debat over de vergrijzing uitgezet: de snelheid en de omvang van de demografische veranderingen in onze samenleving, de gevolgen hiervan voor ons beleid en de vragen die we ons als reactie daarop moeten stellen. Dit omvat allerlei aspecten, gaande van de bevordering van een gezonde levensstijl en een leven lang leren tot de versterking van de gezondheids- en zorgstelsels in het licht van de behoeften van een verouderende bevolking. Het groenboek onderstreept dat de beroepsbevolking moet worden uitgebreid (door legale immigratie), benadrukt de mogelijkheden voor het scheppen van banen en kijkt naar de gevolgen van de vergrijzing voor onze loopbanen, ons welzijn, onze pensioenen, de sociale bescherming en de productiviteit.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More