EU bestudeert effect langdurige coronacrisis op kernsector

De Europese Commissie wil weten wat de effecten zijn op de nucleaire sector indien de coronacrisis blijft duren of indien er een nieuwe pandemie zou onstaan (letterlijk: under enduring or new pandemic conditions).

Meer specifiek wil de EU laten bestuderen welke de belangrijkste uitdagingen zijn die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de nucleaire opwekkingscapaciteit onder aanhoudende of nieuwe pandemische omstandigheden, met inbegrip van normale operaties, incidenten en noodsituaties, tank- en onderhoudsuitval, en upgrade- / renovatieactiviteiten en nieuwbouwprojecten.

De Commissie wil ook dat de doeltreffendheid van de maatregelen die door exploitanten en regelgevers zijn genomen tijdens de vroege fase van de Covid-19-uitbraak wordt beoordeeld.

Deze maatregelen moeten bekeken worden in de context van de risico’s op langere termijn. De elementen voor bijgewerkte continuïteits- / rampen- / risicoparaatheidsplannen, met de nadruk op het waarborgen van de veiligheid van nucleaire installaties moeten ook geïdenticeerd worden. Er moeten ook duidelijke praktische aanbevelingen voor verbeteringen geformuleerd worden. Het Franse NucAdvisor mag de studie uitvoeren.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More