“Er zijn met de lockdown meer levens weggegooid, dan gespaard” (video)

Nederlandse studie, met onthutsende waarschuwing, werd genegeerd.

“Nederlandse ambtenaren beschikten over een studie waarin werd gesteld dat de schade in mensenlevens zes keer zo hoog was, als wat met een intelligente lockdown gered zou kunnen worden” , dat vertelt Oud CBS directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden aan programmamaker Flavio Pasquino. CBS staat voor het Centraal Bureau voor de Statistiek dat statistische informatie produceert en publiceert over de Nederlandse samenleving. Van der Zanden beweert dat de Nederlandse overheid destijds kennis had genomen van die conclusie, maar er niets mee deed.

Van der Zanden diende in september 2020 een WOB verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten/baten analyse van de overheid t.a.v. de Lockdown in maart van dat jaar. Op 8 juni 2021 ontving hij de stukken en de data waren ronduit schokkend, want daaruit bleek dat de ambtenaren een lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren (qaly’s) verloren zouden gaan.

Een qaly is een afkorting van “Quality-Adjusted Life Year”. Dit wordt gebruikt om de kosten-effectiviteit van bepaalde interventies in te schatten en staat voor een gezond levensjaar. 1 qaly staat dus voor een 100% gezond levensjaar en de normering is in Nederland: Bij preventie: 20.000 euro / qaly. Bij curatie: 80.000 euro / qaly.

In een controversieel interview stelt programmamaker Flavio Pasquino zich de vraag waarom de Nederlandse overheid haar koers niet bijstelde nadat deze informatie voorhanden was.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More