Einde voor Gentse vzw Groen Moskee

De vzw Groen Moskee uit de Kwakkelstraat in Gent werd onlangs ontbonden en vereffend. Dat staat in het Staatsblad vandaag.

De vzw kwam op 20 februari bijeen en stelde Mustafa Simsek aan als vereffenaar. Hij stelde vast dat er geen activa noch schulden zijn. Hierdoor is de vereffening in een beweging ook afgesloten. Daarmee is de vzw ook effectief tot een einde gekomen en houdt ze dus op te bestaan. De documenten zijn beschikbaar op het adres van de vzw in de Kwakkelstraat in Gent.

De vzw werd eind 2018 opgericht. Rest de vraag wat de bedoeling was van de vzw met een levensduur van amper 2 jaar zonder activa en passiva.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More