Eerste petitie bij De Kamer wil meer geld voor Defensie

Sinds kort kunnen burgers een petitie indienen bij De Kamer. De eerste petitie is sinds enkele dagen een feit. De petitie is een instrument van burgers om volksvertegenwoordigers een signaal te geven dat hun handelen noodzakelijk is.

Concreet gaat deze eerste petie over Defensie: “De Kamer wordt gevraagd juridisch het budget voor Defensie – in casu Ministerie van Landsverdediging – vast te leggen aan een equivalent van 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van België, zonder de verplichting van Defensie om het voltallig budget op te nemen doch wel de verplichting om jaarlijks te bepalen hoeveel budget zij werkelijk vereist voor de uitvoer van de taken toebedeelt aan Defensie en daaraan verbonden nationale en internationale verplichtingen.”

Er zijn 25.000 handtekeningen nodig verspreid over de 3 gewesten om een bespreking van dit voorstel door De Kamer mogelijk te maken. Op dit ogenblik heeft deze petitie 10 handtekeningen verzameld. Er zijn dus nog heel wat handtekeningen nodig.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More