Een verpletterend rapport van Europa voor België

Onze begroting ontspoort door het gebrek aan een regering en dat moet ‘gisteren’ worden aangepakt.

De Europese commissie wil een tweede Griekenland vermijden en waarschuwt ons land. Ieder jaar evalueert Europa de economische toestand van de lidstaten en het is bijna traditie geworden dat ons land daar geen goede leerling is.

Voorzitster Ursula von der Leyen is dit jaar echter strenger dan ooit voor onze natie. We hebben dringend structurele hervormingen nodig op het vlak van pensioenen, belastingen en tewerkstelling, maar doen daar op dit weinig of helemaal niets aan volgens Europa. Als we nu niet groeivriendelijk gaan investeren, de vergrijzing niet aanpakken, de arbeidsmarkt niet hervormen en de staatsschuld niet afbouwen, dan zullen er in de toekomst ingrepen nodig zijn die niet meer haalbaar zijn.

Gelukkig zijn er onze deelregeringen die aan het werk zijn, maar de commissie waarschuwt toch voor de schade die we zelf veroorzaken met het onvermogen van een regering in lopende zaken.

Er hangen geen sancties vast aan het rapport, maar het zou onverstandig zijn om het te negeren. Eigenlijk worden we door Europa gewezen wat zelf ook wel weten.

Maar, voorlopig gebeurt er nog minder dan weinig, want onze politici zijn gaan skiën.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More