Een op vier vindt Belgische Justitie niet onafhankelijk

Woensdag is er in de Kamer een gedachtewisseling met Didier Reynders, Eurocommissaris voor de Justitie. De parlementsleden gaan dieper in op het verslag 2020 van de Europese Commissie over de rechtsstaat.

Wat België betreft, ligt de perceptie van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht boven het gemiddelde en de inspanningen om de onafhankelijkheid verder te bevorderen, worden voortgezet. 63 % van de algemene bevolking en 59 % van de bedrijven vindt de rechtbanken en rechters ‘redelijk tot zeer onafhankelijk’. Deze cijfers liggen eveneens boven het EU-gemiddelde

Zorgwekkend is wel dat liefst 26 % van de algemene bevolking en 24 % van de bedrijven (1 op 4 dus) de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht als ‘eerder slecht of zeer slecht’ beoordeelt.
.
Tijdens de gedachtewisseling met Reynders zal het ongetwijfeld over deze gegevens gaan. Het verslag over de rechtsstaat 2020 bestaat uit een bespreking van de algemene stand van zaken in de Europese Unie, gevolgd door 27 hoofdstukken met een beoordeling van de voornaamste ontwikkelingen in elk EU-land.

Het gaat in op de vier pijlers van de rechtsstaat: rechtsstelsel, corruptiebestrijding, mediapluriformiteit en controlemechanismen. De landspecifieke hoofdstukken bevatten een kwalitatieve beoordeling door de Commissie. Ze gaan in op de belangrijkste ontwikkelingen sinds januari 2019, na een korte feitelijke beschrijving van het wettelijk en institutioneel kader voor elke pijler.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More