Een kwart miljoen euro om af te ronden tot op 5 cent

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie heeft in 2019 een televisiespot laten maken in de drie landstalen. De productiekost bedroeg 61.565 euro, de kosten voor aankoop van de zendtijd 181.500 euro. Dit kaderde in de campagne “afronding tot op 5 cent”. In totaal werd dus bijna een kwart miljoen euro uitgegeven aan een campagne om de rosse muntjes van 1 en 2 cent te laten verdwijnen.

Sinds 1 december 2019 moeten ondernemers cashbetalingen verplicht afronden tot op 5 eurocent. Hiermee komt stilaan een einde aan die rosse muntjes van 1 en 2 cent.

Het antwoord werd gegeven door de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Dermagne (PS) op een schriftelijke vraag van kamerlid Barbara Pas. Pas is fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in De Kamer. De campagne werd wel ontwikkeld door de voorganger van Dermagne, Kris Peeters (CD&V) in de regering-Michel II.

In oktober 2020 werd Peeters door de federale regering-De Croo voorgedragen als vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank namens de Benelux, een functie die al sinds januari 2018 vacant was, door het uitblijven van een federale regering. Nadat zijn mandaat in 2021 inging, verliet hij het Europees Parlement, aangezien die functie onverenigbaar is met die van vicevoorzitter van de EIB. Het mandaat loopt in principe vijf jaar, tot eind 2023 (de maanden waarin de functie openstond inclusief).

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More