Ecolo-Groen wil meldingsplicht als Staatsveiligheid mogelijke terroristen schaduwt

Ecolo-Groen heeft een opmerkelijk wetsvoorstel ingediend. De Groenen willen dat de Staatsveiligheid mogelijke terroristen verwittigt dat ze gevolgd werden.

De burgerlijke en militaire inlichtingendiensten – respectievelijk VSSE en ADIV – hebben in België de mogelijkheid en de taak om via gewone, maar vooral middels specifieke en uitzonderlijke methoden, staatsgevaarlijke personen zoals terroristen te volgen.

Die methoden werden de laatste jaren in strenge regels gegoten zoals de (herziene) BIM-wet en op het toepassen van die methoden bestaat uiteraard controle (door diverse instanties, zoals het Comite I), maar volgens Ecolo-Groen is het voor dergelijke staatsgevaarlijke personen in het algemeen niet duidelijk of zij aan een dergelijke methode onderworpen worden of werden. Dat is ook logisch aangezien dat het inlichtingenonderzoek zou schaden en het nut ervan zou onderuithalen.

Ecolo-Groen stelt nu voor dat, wanneer het onderzoek niet meer geschaad kan worden, personen die onderzocht werden of worden, actief op de hoogte moeten worden gebracht van het feit dat een ingrijpende (uitzonderlijke of specifieke) methode op hen werd toegepast. De vraag is uiteraard wie bepaalt dat het onderzoek niet meer geschaad kan worden.

Voor die meldingsplicht hebben de Groenen een wetsvoorstel ingediend bij De Kamer tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, met het oog op het invoeren van een actieve kennisgevingsplicht met betrekking tot bepaalde specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens.

Momenteel bestaat er in ons land geen kennisgevingsprocedure voor de toepassing van bepaalde verregaande inlichtingenmethoden. Dat is het gevolg van een herhaalde vernietiging door het Grondwettelijk Hof van wettelijke bepalingen die daarover werden aangenomen. Het Hof oordeelde immers dat de geldende bepalingen niet in voldoende waarborgen voor het respect van de grondrechten voorzagen. Het doel van dit wetsvoorstel bestaat er in een nieuwe kennisgevingsprocedure in te voeren, waarin de vereiste waarborgen wel worden opgenomen.
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More