Ecolo-Groen, PS en PVDA-PTB willen schulden van ontwikkelingslanden kwijtschelden

Kamerleden van Ecolo-Groen, PS en PVDA-PTB hebben een voorstel van resolutie ingediend. De (extreem-)linkse partijen willen dat de federale overheid al het mogelijke doet om de schulden van de ontwikkelingslanden kwijt te schelden.

Meer specifiek vragen de kamerleden van de 3 partijen om op Belgisch niveau over te gaan tot de onvoorwaardelijke annulering van de in 2020 en 2021 aan België verschuldigde afbetalingen van de bilaterale schulden van de ontwikkelingslanden, zonder de geannuleerde bedragen als overheidsontwikkelingshulp te beschouwen.

Op het niveau van de multilaterale instellingen vragen de kamerleden om binnen de internationale instellingen te pleiten voor een onvoorwaardelijk moratorium (stopzetten van betalingen van intrest en/of hoofdsom), gevolgd door een volledige annulering van de schuld.

Er wordt dinsdag in de Commissie Buitenlandse Zaken van De Kamer een inleidende uiteenzetting gegeven en vervolgens een zogeheten rapporteur aangewezen. Het betekent dat de resolutie ernstig genomen wordt. Het feit dat Ecolo-Groen en PS in de federale regering zitten, is een belangrijk element hierbij.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More