Dries Mertens stapt in F3 FINANCE PE II

Op 23 april werd de NV F3 FINANCE PE II opgericht. Een van de oprichters en geldschieters is voetballer Dries Mertens.

De vennootschap is een private alternatieve instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming (private privak) met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV), met dien verstande dat zij de hoedanigheid van private privak slechts verkrijgt vanaf de datum van haar inschrijving op de lijst van de private privaks bijgehouden door de Federale Overheidsdienst Financiën.

De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp de collectieve belegging in financiële instrumenten die zijn uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen zoals bedoeld in en in overeenstemmin met de Belgische Private Privak Reglementering.

In totaal kreeg de NV 8 miljoen euro mee. Het kapitaal kan verhoogd worden tot 20 miljoen euro.

De comparanten onder wie Dries Mertens hebben de aandelen waarop zij hebben ingetekend aldus volstort ten belope van vijfentwintig procent (25%), zodat zij ieder nog vijfenzeventig (75%) procent dienen bij te storten.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More